deutsch


Supermarine SPITFIRE

A repülőgép építési leírása

A gép elkészítéséhez szükségünk van egy ollóra, gyorsan száradó ragasztóra (Technokol Rapid, UHU, stb.), vastag és vékony tűre (kötőtű), szikére, vonalzóra és türelemre.

Az alkatrészekből lehetőleg mindig annyit vágjunk ki, amennyit fel is dolgozunk, mert ebben az esetben nem veszhet el könnyen alkatrész.

A kivágásnál ügyeljünk a pontosságra, a ragasztásnál a tisztaságra; így munkánk eredménye esztétikusan szépen mutat. Az alkatrészeket pontosan a határoló vonalon vágjuk ki.

Az alkatrészek az építés sorrendjében vannak sorszámozva. A rajtuk szereplő kis piros számok az összetartozó (odatartozó) alkatrész számát jelöli. A szaggatott vonal az illesztések helyét, az egy pontos szaggatott vonal a hajtásokat, míg a két pontos szaggatott vonal a (színes nyomás felé) visszahajtás vonalát jelöli. Ajánlatos a munka megkezdése előtt a szerelési rajzokat gondosan áttanulmányozni.

Kezdjük a gép építését az (1) sorszámú alkatrész kivágásával. Ez a törzs középső része lesz. Kivágás után asztal élén vagy más alkalmas módon hengert formálunk belőle, így szép lesz a henger, nem töredezett. A (2) alkatrész segítségével rögzítjük a hengerformát. A (3) és (4) alkatrészeket a sima oldalával befelé beragasztjuk a törzsdarab két végénél, a jelzett helyeken bevagdossuk. Az (5) és (6) alkatrészek a merevítőbordák, melyeket kivágás után próbaillesztéssel próbálunk ki. Ha szorul, dörzspapírral finomíthatunk az illeszkedésen. Vigyázat! A nyíl a géptörzs alját jelöli, az (1) alkatrész összeillesztése pontosan ide kell, hogy igazodjon. Ha jó az illeszkedés, tűt szúrunk bele, körbe kenjük a borda élét ragasztóval és a tű segítségével beillesztjük a törzs belsejébe a ragasztószél közepére (nyílra ügyelni!).A (7), (8), (9) és (10) alkatrészeket hasonló módon előkészítjük, az előző alkatrészegyüttes bevagdosott füleit bekenjük ragasztóval, majd ügyelve az illesztés helyességére, összeragasztjuk vigyázva, hogy a ragasztó ne türemkedjen ki a törzs illesztésénél. Vigyázzunk az oldalhelyességre! A (11), (12), (13) és (14) alkatrészeknél hasonlóképpen járunk el, annyi különbséggel, hogy a (14) alkatrészt nem beillesztjük a fülek közé, hanem az előzőleg behajtogatott fülekre ragasztjuk. Ehhez a ragasztószélt kicsit mélyebbre kell illesztenünk! A (15), (16) és (17) alkatrészekkel kialakítjuk a törzs hátsó részét. Itt ügyeljünk a törzs enyhe szögletes voltára. A (17) alkatrész beillesztése 3-4 mm-re történjen és ferdén. A felső (hegyes) része természetesen kilóg. Ügyeljünk, hogy az egész törzs az illesztések után folyamatos, egyenes képet mutasson és a függőleges vezérsík merevítője (17) egyenesen álljon.

A (18) és (19) alkatrészekből alakítjuk ki a függőleges vezérsíkot. Enyhén domborítjuk az alkatrészeket, az alsó oldalán erősebben (ennek kell tökéletesen igazodnia a törzshöz). Ragasztószél azért nem lett kialakítva, mert így szebben fog mutatni. Az ívelt oldalakat belülről 2-3 mm-re bekenjük ragasztóval, majd ügyelve, hogy ne ragadjanak teljesen össze, CSAK A SZÉLÉNÉL összeragasztjuk őket. A fülek segítségével enyhe hengeres formára alakítjuk ki a vezérsíkot. Az illesztési próba után a törzs végén lévő füleket és a bordát bekenjük ragasztóval, a vezérsík szabadon levő részeire (hasonlóan az élek ragasztásához) ragasztót teszünk és összeillesztjük a törzzsel. Vigyázzunk, hogy ne legyen „kajsza”, szépen álljon.

Most félre tesszük száradni a törzset, addig elkészítjük a propellert a (20)–(42) alkatrészekből. A törzshöz hasonló módon járunk el, annyi különbséggel, hogy először a külső borítást illesztjük össze, majd a merevítő bordákat ragasztjuk be. Aki azt szeretné, hogy a propeller foroghasson is, az a jelzett középponti helyeken gombostűt átszúrva és beragasztva, a törzsre „felszúrhatja” a kész alkatrészegyüttest. A lapátokat úgy alakítjuk ki, hogy a kartonból kivágott merevítőre ragasztjuk fel a domborított alkatrészeket. Ügyeljünk a lapátok árnyékolására, ha a szám szerinti sorrendet betartjuk, nem lesz semmi gondunk. Szikével a propellertörzsön, a jelzett helyeken réseket vágunk és ide illesztjük (ragasztjuk) be a lapátokat. Ismét ügyeljünk az árnyékolásra; csak akkor lesz szép munkánk, ha egyformán állnak.

Következzék a vízszintes vezérsíkok építése. A (43)–(47) alkatrészekből alakítjuk ki. Ügyeljünk, hogy a merevítő pontosan derékszögben álljon a függőleges vezérsíkhoz! Hasonlóképpen járunk el, mint a függőleges vezérsíknál (vigyázzunk, ne keverjük össze az oldalakat) a világos oldal alól kell, hogy legyen.A (48) alkatrész behelyezéséhez az (1) alkatrészen szikével óvatosan kivágjuk a jelzett helyet és beragasztjuk az alkatrészt. Ügyeljünk, hogy pontosan úgy álljon, mint a vízszintes vezérsík, ne legyen ferde. A (49) és (50) merevítőbordákat kivágjuk és a (48) jelzett helyeire ragasztjuk. A szárny gondos kialakítást kíván. Az (51), majd az (52) kivágása után a színesebb felületet erősebben a világoskéket enyhén domborítjuk. A belépőélet teljesen hengerszerűen domborítjuk. Ne feledkezzünk meg a próbaillesztésről. A felső szárnytövet ragasztás előtt felfelé homorítjuk; fontos a pontos simulás! Nagyon ügyeljünk a szárnyprofil egységességére!

A szűrőket az (53) és (54) alkatrészekből alakítjuk ki. A szárnyakon a jelzett helyekre ragasztjuk őket. Az (55) és (56) alkatrészekből kialakított együttest a törzs alján a két szárny illesztési háromszögéhez ragasztjuk. Az (57)–(62) alkatrészeket félbehajtva és enyhén domborítva a szárnyakon jelzett helyekre ragasztjuk. Ügyeljünk a színhelyességre! A (63)–(66) alkatrészekből kialakítjuk a géppuskákat oly módon, hogy kis kúpos csövet formázunk belőlük és a szikével a szárnyon szabaddá tett helyekre beragasztjuk őket. Ügyeljünk, hogy a ragasztható, fehér rész ne „kandikáljon” ki a kialakított kúpból.

A (67), (68) és (69) alkatrészekből (ha kiengedett futóműveket tervezünk) kialakítjuk a farokkereket, szikével kivágjuk a törzsön jelzett helyet és beragasztjuk az együttest.

A (70)–(80) alkatrészekből kialakítjuk a pilótafülkét. Ha akarjuk, a fülketető mintás üvegét is kivághatjuk és a helyére celluloidot ragasztva átlátszó lesz a kabintető. Ebben az esetben a (74) alkatrészt, ill. a ragasztószéleket hagyjuk el, élragasztással rögzítsük egymáshoz a részeket. Az előre meghajtogatott fülkebelsőt a szikével kivágott törzsbe ragasztjuk, a (80) alkatrész a botkormány, és a fülke közepén levő kis körbe kell ragasztani. Ha úgy döntöttünk, hogy a fülke nem átlátszó, nem kell felvágni a törzset. A (70) alkatrésznél ügyeljünk, hogy a domború rész a törzs vége felé kell, hogy álljon.

A (81) alkatrész vastagabb részéből csövet formálunk úgy, hogy a vékonyabb részek egymáshoz illeszkednek. A bal szárny alján, a jelzett helyre ragasztjuk. A (82) a rádióantenna; félbehajtva a (15) törzsrész közepére ragasztjuk felül, hátrafelé állóan.Ha kiengedett futóművel szeretnénk gépünket elkészíteni, a (83)–(95) alkatrészekből a bal első, a (96)–(108) alkatrészekből a jobb első futóművet alakíthatjuk ki. A (83) alkatrészt a balszárny aljára ragasztjuk, lefedve a becsukott állapotot. A (84) alkatrészből kis csövet formálunk, az előző alkatrész fehér részét a szárnnyal együtt szikével óvatosan kivágjuk és a csövecskét beragasztjuk úgy, hogy a fekete rész „kikandikál”. A (85)–(88) alkatrészekből szintén csövet formálunk, csak a karton részek révén erősebb lesz. Beragasztjuk az előző csövecskébe úgy, hogy az oldalán, alól levő világos rész kiálljon. A (89)–(94) részekből az ábrán jelzett módon kialakítjuk a kereket és a szárnyból kiálló csonk világos helyére ragasztjuk kicsit ferdén. A (95) alkatrészt félbehajtva és összeragasztva rögzítjük a csonk belső oldalán úgy, hogy félig takarja a kereket. Ügyeljünk, hogy hátrafelé álljon a felfelé mutató bevágás. A másik oldal futóművét hasonlóképpen készítjük el.

Legutoljára a (109) bal és (110) jobb motorkipufogót ragasztjuk a törzs jelzett helyére. Ügyeljünk, hogy a kipufogó torkok lefelé álljanak.

SPITFIRE repülőgépünk elkészült.

Mindenkinek jó szórakozást és kellemes időtöltést kívánok.

Supermarine SPITFIRE F.Mk 21 Card Model by HMKS
Copyright © 1994-2009


vissza az első lapra a Supermarine SPITFIRE repülőgép története Érdekel az anyag és lehet, hogy rendelek belőle!